Μανιφέστο

Από Mandriva Community Wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Mandriva Linux είναι...

μια διανομή Linux...

Η Mandriva Linux είναι μια διανομή Linux που δημιουργήθηκε το 1998

με βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα

η Mandriva Linux στοχεύει να παρέχει τα καλύτερα συστατικά του ανοιχτού λογισμικού. Όλα τα πακέτα που περιλαμβάνονται σε αποθετήρια "main" και "contrib" χρησιμοποιούν άδειες συμβατές με το ανοιχτό λογισμικό. Κάθε συστατικό που δεν είναι ανοιχτό λογισμικό θα αποθηκεύεται στο "non-free" αποθετήριο υπό τον όρο ότι η άδεια χρήσης επιτρέπει τη δημόσια διανομή. Κάθε πακέτο που δεν ταιριάζει στη απαίτηση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί. Παρέχοντας τα non-free πακέτα είναι μόνο ένας τρόπος για να διευκολυνθεί η ζωή των χρηστών. Η "Free" έκδοση του Mandriva Linux περιέχει μόνο συστατικά ανοικτού κώδικα.

εύκολη στη χρήση

Η Mandriva Linux δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους αρχάριους να χρησιμοποιήσουν το Linux και στο Desktop και σε Server. Η Mandriva Linux προσφέρει εργαλεία για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση που καθιστούν την εμπειρία Linux εύκολη και ομαλή. Μια συνολική πολιτική πακεταρίσματος που εστιάζει στην ποιότητα του πακεταρίσματος : παρέχει τα εργαλεία, τα παραδείγματα, την τεκμηρίωση και πρότυπα για να βοηθήσει τους πιο προχωρημένους χρήστες στην καθημερινή διαχείριση

ένα συλλογικό έργο

η ανάπτυξη της Mandriva Linux βασίζεται σε ένα συλλογικό έργο της κοινότητα Mandriva (ένα συνδυασμό από μισθωτούς και εθελοντές). Η κοινότητα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο, το πακετάρισμα και τη μετάφραση

δεν αποτελεί μόνο διεθνές έργο

η Mandriva Linux έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 70 γλώσσες και έπονται και άλλες. Τα μέλη της Mandriva Linux προέρχονται από όλο τον κόσμο, που σημαίνει όχι μόνο την πλήρη τοπικοποίησης της, αλλά και διαφορετικές δεσμεύσεις.

... αλλά και μια οργανωμένη κοινότητα

η ανάπτυξη της Mandriva γίνεται στο τμήμα cooker. Χρησιμοποιεί έναν κώδικα συνεργασίας, καλά καθορισμένες πολιτικές για το πακετάρισμα του, όπως ορίζεται από τα εργαλεία Bugzilla, svn ή git. Η Κοινότητα είναι πλέον οργανωμένη από τη Mandriva , με κύριο στόχο να γίνει η συνεισφορά στην Mandriva ευκολότερη και να βοηθήσει τους χρήστες, δημιουργούς πακέτων, δοκιμαστές και μεταφραστές να συνεργαστούν πιο ομαλά.

ανοιχτή σε κάθε συνεισφορά

Όλα τα συστατικά που περιλαμβάνονται στη διανομή Mandriva Linux είναι διαθέσιμα μέσω του ελέγχου έκδοσης λογισμικού. Ο καθένας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση αυτή, είτε ως άτομο είτε ως εταιρεία.

βάση την ποιότητα και τη σταθερότητα ...

η Mandriva Linux δεσμεύεται τόσο για την ποιότητα όσο και για τη σταθερότητα της επίσημης έκδοσης. Αυτό ισχύει για τα πακέτα που περιλαμβάνονται στον τομέα της διανομής, τις γενικές ενημερώσεις, τις αναβαθμίσεις και την ασφάλεια.

συμμορφώνεται με τα πρότυπα ανοικτού κώδικα

η Mandriva Linux ακολουθεί αναγνωρισμένα πρότυπα που επιτρέπουν τη βελτίωση της διανομής παγκοσμίως την ποιότητα και την διαλειτουργικότητα. Μεταξύ των κύριων προτύπων θα βρείτε: LSB, freedesktop δουλεύοντας σε συνεργασία με άλλα έργα ανοικτού κώδικα η Mandriva Linux προσβλέπει να συνεργαστεί με άλλες κοινότητες ανοιχτού κώδικα, εξασφαλίζοντας ότι η εργασία μας θα ανατροφοδοτείται με οτιδήποτε σχετικό.