Code of Conduct

Fra Mandriva Norway

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Mandriva Linux Code of Conduct (Kjøreregler)

Forord

Mandriva Linuxprosjektet er et livlig fellesskap, åpent for alle. Vi ønsker at dette fellesskapet skal være et trivelig sted for både nykommere og bestående medlemmer, her er alle komfortable og akseptert.

I Mandriva Linux fellesskapet, samles deltakere fra hele verden for å skape gratis operativsystem. Dette er mulig pga. støtten, det harde arbeidet og entusiasmen til tusenvis av mennesker, herunder de som skaper og bruker Mandriva Linux, såvel som medlemmer av grupper fra andre frie programvareprosjekter.

Dette dokumentet gir noen retningslinjer for å sikre at Mandrivadeltakere kan samarbeide effektivt i en positiv og inspirerende atmosfære, og det forklarer hvordan vi sammen kan styrke og støtte hverandre.

Denne Code of Conduct (kjøreregler) deles av alle bidragsytere og brukere som har engasjert seg i Mandriva Linux prosjektet, såvel som av Mandriva-ansatte.

Oversikt

Denne Code of Conduct representerer summen av de delte verdier og "sunn fornuft" tenkendet i fellesskapet vårt. De grunnleggende sosiale ingredienser som holder vårt prosjekt samlet inneholder:

  • Vær hensynsfull
  • Ha respekt
  • Vær samarbeidsvillig
  • Vær pragmatisk
  • Støtt andre i Mandrivafellesskapet
  • Motta støtte fra andre i Mandrivafellesskapet

Fellesskapet vårt består av flere grupper, som grovt kan deles inn i to grupper:

  • Bidragsytere (herunder Mandriva-ansatte), eller de som bringer verdi til prosjektet gjennom å forbedre Mandriva og Mandriva sine tjenester.
  • Brukere, eller de som bringer verdier inn i prosjektet gjennom sin støtte som brukere av Mandriva.

Denne Code of Conduct gjenspeiler den standard for opptreden som alle i Mandrivafellesskapet slutter seg til. Dette gjelder i alle fora, mailinglister, wiki, websider, IRC-kanaler, offentlige møter, eller privat korrespondanse innenfor Mandrivaprosjektet. Mandrivafellesskapet opptrer i samsvar med disse kjørereglene, og kommer til å forsvare denne standarden til fordel for hele Mandrivafellesskapet. Ledere i en hvilken som helst gruppe, så som moderatorer av mailinglister, IRC-kanaler, fora etc., kommer til å utøve retten til å suspendere tilgang for enhver person som insisterer på å bryte vår felles Code of Conduct.

Vær hensynsfull

Dine handlinger og ditt arbeide kommer til å påvirke andre og bli brukt av andre, og du vil til gjengjeld være avhengig av andres arbeid og handlinger. Enhver avgjørelse du tar vil påvirke andre medlemmer av fellesskapet vårt, og vi forventer at du tar hensyn til det når du fatter beslutninger.

Som en bidragsyter, må du sikre at andres arbeid blir fullt ut kreditert, og tenk på hvordan dine endringer påvirker andre. Det blir også forventet at du forholder deg til til frister for utvikling og retningslinjer

Som en bruker må du huske på at bidragsyterne arbeider hardt på sin del av Mandriva Linux og er stolte av det. Dersom du er frustrert, så er muligheten større for at problemene blir løst dersom du kan gi en nøyaktig og høflig fremstilling av problemet, til alle involverte.

Ha respekt

For at fellesskapet skal holde seg sunt, så må medlemmene føle seg komfortable og akseptert. Det er absolutt nødvendig å behandle hverandre med respekt for å oppnå dette. Dersom det foreligger en uenighet, så bør du i første instans legge til grunn at folk mener det godt.

Vi tolererer ikke personlige angrep, rasisme, sexisme eller noen annen form for diskriminering. Uenighet er uunngåelig fra tid til annen, men å respektere andres syn, vil langt på vei skaffe deg respekt for ditt eget syn. Å respektere andre, deres arbeid, deres bidrag og å forutsette gode motiver, vil få medlemmene til å føle seg komfortable og sikre og vil i siste instans føre til økt motivasjon og produktivitet.

Vi forventer at medlemmer av vårt fellesskap er respektfulle når de er i kontakt med andre bidragsytere og andre brukere og fellesskap. Husk at Mandriva Linux er et internasjonalt prosjekt og at du muligens ikke kjenner til viktige sider ved andre kulturer.

Vær samarbeidsvillig

Den frie programvarebevegelsen er avhengig av samarbeid: Det hjelper å begrense dobbeltarbeid mens kvaliteten på programvaren blir laget. For å unngå misforståelser bør du forsøke å være klar og tydelig når du ber om hjelp eller når du gir hjelp. Husk det er lett å misforstå e-post (særlig når den ikke er skrevet på morsmålet ditt). Be om avklaring dersom du er usikker på hvordan noe er ment; husk den første regelen - forutsett i første instans at folk mener det godt.

Som en bidragsyter bør du søke samarbeid med andre, også med andre Mandrivafellesskap, som har interesse av arbeidet du gjør, eller som er avhengige av det. Arbeidet ditt bør være transparent og bli gitt tilbake til fellesskapet så fort som mulig (selv om det ikke er ferdig). Dersom du ønsker å arbeidet med noe nytt innenfor et eksisterende prosjekt så bør du holde prosjektdeltakere informert om dine ideer og din fremgang.

Det er ikke alltid mulig å oppnå konsensus rundt implementeringen av en idee, så ikke føl deg forpliktet til å oppnå dette før du begynner. Men du bør alltid holde omverdenen informert om ditt arbeide, og publisere dette på en måte som lar omverdenen teste det, diskutere det og bidra til din innsats.

Bidragsytere til alle prosjekt kommer og går. Når du forlater et prosjekt, helt eller delevis, så bør du gjøre dette med stolthet over hva du har utrettet og ved å opptre ansvarsfullt overfor andre som kommer etter deg for å føre prosjektet videre.

Som en bruker er din tilbakemelding viktig, og det er også formen på tilbakemeldingen. Dårlig gjennomtenkte tilbakemeldinger kan forårsake misnøye og demotivasjon hos andre medlemmer av fellesskapet, mens gjennomtenkte diskusjoner av problemer kan føre til positive resultater. En oppmuntrende verden kan forårsake mirakler.

Vær pragmatisk

Mandriva Linux er et pragmatisk fellesskap. Vi verdsetter konkrete resultater fremfor det å ha det siste ordet i en diskusjon. Vi beskytter våre kjerneverdier som frihet og respektfullt samarbeid, men vi lar ikke argumenter rundt mindre viktige saker, komme i veien for å oppnå viktigere resultater. Vi er åpne for forslag og hilser løsninger velkomne uansett hvor de kommer fra. Dersom du skulle være i tvil så støtt en løsning som får ting gjennomført, fremfor en som har teoretisk tyngde men som ikke blir bearbeidet. Bruk de verktøy og metoder som får jobben gjort. La de som gjør arbeidet fatte avgjørelsene. Dersom noen saker dukker opp som ikke ser ut til å la seg løse så konferer med enten Mandriva Cooker Chefs (for bidragsytere) eller Mandriva User Group (MUG) for brukere.

Støtt andre i fellesskapet

Vårt fellesskap er styrket av gjensidig respekt, samarbeid og pragmatisk, ansvarlig opptreden. Noen ganger oppstår det situasjoner der dette må forsvares og andre medlemmer av fellesskapet trenger hjelp.

Dersom du blir vitne til at andre blir angrepet, så tenk først på hvordan du kan tilby dem personlig støtte. Dersom du føler at situasjonen er hinsides din evne til å hjelpe personlig, så ta kontakt med offeret og spør om en form av offentlig intervensjon er påkrevet. På samme måte bør du støtte alle som står i fare for å bli utbrent, enten ved arbeidsrelatert press eller ved personlig problem.

Når problemer oppstår, så vurder å gjøre de involverte respektfullt oppmerksom på våre kjøreregler (Code of Conduct), som første handling. Ledere blir definert av sine handlinger, og kan hjelpe til med å sette gode eksempler ved å løse saker i disse kjørereglers ånd før de eskalerer.

Få støtte fra andre i fellesskapet

Uenighet både politisk og teknisk, forekommer hele tiden. Vårt fellesskap danner intet unntak fra denne regelen. Målet er ikke å unngå uenighet eller avvikende syn, men å løse dem konstruktivt. Du bør henvende deg til fellesskapet for å søke råd og løse opp i uenigheter, og der det er mulig ta kontakt med det teamet som er mest direkte involvert i problemstillingen.

Tenk deg nøye om før du gjør en uenighet om til en offentlig krangel. Dersom det er nødvendig så be om megling for å løse uenigheten i et mindre emosjonelt medium. Dersom du føler at du eller ditt arbeid blir angrepet, ta deg tid til å puste ordentlig før du skriver hete svar. Vurder å "sove på det" dersom emosjonelt språk har blitt brukt - en nedkjølingsperiode er noen ganger alt som skal til. Dersom du virkelig skulle ønske å gå i en annen retning, så oppfordrer vi deg til å publisere dine ideer og ditt arbeid, slik at det kan bli prøvd og testet.


This document is licensed under the Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 License. This document is derived from the KDE Code of Conduct.

Personlige verktøy