Manifest

Fra Mandriva Norway

Gå til: navigasjon, søk


Mandriva Linux er...

en Linux distribusjon...

Mandriva Linux er en Linux distribusjon som ble skapt i 1998.

basert på OpenSource programvare

Mandriva Linux tar sikte på å tilby de beste Open Source komponentene. Alle pakker som er inkludert i mediene "main" og "contrib" bruker Open Source lisenser. Alle ikke Open Source-komponenter vil bli lagret i "non-free" mediet, dersom dets lisens tillater offentlig redistribusjon. Alle pakker som ikke imøtekommer dette kravet, må fjernes. Å stille non-free (ikke frie) pakker til disposisjon, bør bare forekomme der dette letter bruken. De "Free" (frie) versjonene av Mandriva Linux inneholder kun Open Source komponenter.

enkelt å bruke

Mandriva Linux ble skapt for å hjelpe nybegynnere med både desktop (skrivebord) og servere (tjenere). Mandriva Linux stiller til disposisjon installasjons og konfigurasjonsverktøy som gjør Linuxopplevelsen lett og strømlinjeformet. En global pakkepolicy fokuserer på pakkekvalitet: som tilbyr verktøy, eksempler, dokumentasjon og maler for å hjelpe mere avanserte brukere i sitt daglige virke.

et kollektivt prosjekt

Mandriva Linux utviklingen er basert på felles innsats fra Mandrivafelleskapet (en kombinasjon av betalte arbeidstakere og frivillige bidragsytere). Globale spesifikasjoner er et resultat av globale diskusjoner. Felleskapet er ansvarlig for testing, pakking og oversettelsesarbeid.

ikke bare et internasjonalt prosjekt

Mandriva Linux er oversatt til mer enn 70 språk. Flere språk kan komme til for å utfylle dette. Mandriva Linux medlemmer kommer fra hele verden, noe som ikke kun innebærer geografiske forskjeller, men også veldig forskjellig engasjement.

... men også et organisert felleskap

Mandriva Linux utviklingen er basert på daglig arbeide med Cooker. Den underligger en code of conduct (kjøreregler), godt definerte regelsett for pakking, definerte verktøy som Bugzilla, svn eller git. Felleskapet er nå også organisert i Mandriva Assembly, hovedformålet med dette er å gjøre det lettere å bidra til Mandriva og å hjelpe brukerne, pakkerne, testerne og oversetterne til å sammarbeide mere strømlinjeformet.

åpen for ethvert bidrag

Alle innkluderte komponentene i Mandriva Linux-distribusjonen er tilgjengelige gjenom version control-programvare. Alle kan bidra til å forbedre denne, både som individ og som et selskap.

basert på kvalitets og stabilitetskrav...

Mandriva Linux er meget dedikert til både kvalitet og stabilitet for offisielle versjoner av programvaren. Dette gjelder for pakker som er inkludert i distribusjonen, så vel som for oppdateringer, oppgraderinger og sikkerhet.

i overenstemmelse med Open Source standarden

Mandriva Linux tar sikte på å følge anerkjente standarder som tillater forbedret global distribusjonskvalitet og samhandling. Blandt hovedstandardene finner du: LSB, freedesktop

sammarbeide med andre open source prosjekter

Mandriva Linux søker samarbeid med andre openen source felleskap og legger til rette for at også disse kan dra nytte av vårt arbeide der det er rellevant.

Personlige verktøy