Davranis kurallari

Mandriva Community Wiki sitesinden

Git ve: kullan, ara

Konu başlıkları

Mandriva Linux Davranış Kuralları

Giriş

Mandriva Linux projesi herkese açık canlı bir topluluktur. Biz bu topluluğun hem yeni hem de eski kullanıcılar için güzel bir ortam olmasını istiyoruz. Burada herkes rahat olabilmeli ve kabul edileceğini bilmelidir.

Mandriva Linux topluluğunda katılımcılar dünyanın her yerinden bir özgür işletim sistemi oluşturmak üzere biraraya gelmektedirler. Bu Mandriva Linux'u oluşturan ve kullananların ve de diğer özgür yazılım projeleri üyelerinin da dahil olduğu binlerce kişinin desteği, yoğun çalışması ve azmi ile mümkün olmaktadır.

Bu belge, Mandiva projesi katılımcılarına yapıcı ve ilham verici bir ortamda birlikte çalışmak için yolgösterici olacak ve birlikte birbirimizi desteklememizi ve güç vermemizi açıklayacaktır.

Bu ilkeler bütün katkı yapanlar ve Mandriva Linux projesine bağlanmış kullanıcılar ve topluluk hizmetleri için olduğu kadar Mandriva çalışanları tarafından da paylaşılmaktadır.

Genel bakış

Bu ilkeler topluluğumuz içinde paylaşılan ortak değerleri ve ortak düşünceyi özetlemektedir. Projeyi birarada tutan sosyal değerler

  • nazik olmayı
  • saygılı olmayı
  • işbirlikçi olmayı
  • pratik olmayı
  • topluluktaki diğerlerine destek olmayı
  • topluluktaki diğerlerinden destek almayı

içerir.

Topluluğumuz çeşitli bireysel gruplar ve kuruluşlardan oluşur ve kabaca ikiye ayrılabilir.

  • Katkı yapanlar (Mandriva çalışanları dahil) veya bir başka deyişle Mandriva ve sunduklarını geliştirerek projeye değer katanlar.
  • Kullanıcılar; tüketici olarak Mandriva'ya destek vererek projeye değer katanlar.

Bu ilkeler, herhangi bir forumda, posta listesinde, wikide, web sitesinde, IRC kanalında, açık toplantılarda veya Mandriva projesi ve servislerinin karşılığı özel durumlarda, Mandriva topluluğunun üzerinde anlaşılmış standart ve davranışlarını yansıtır. Topluluk bu ilkelerde belirtilen kurallara göre davranır ve bu kuralları topluluğun çıkarları açısından savunur. Herhangi bir grubun lideri, mesela posta listeleri, IRC kanalları, forumların moderatörleri vs. bu ortak ilkelerimizi kasten bozan kişilerin erişimini engeleme hakkına sahiptirler.

Nazik olun

Sizin davranışlarınız ve yaptıklarınız başkaları tarafından kullanılabilir ve onları etkileyebilir. Karşılığında siz de başkalarının davranışları ve yaptıklarına bağlısınızdır. Aldığınız herhangi bir karar diğer topluluk üyelerini etkiler ve biz bu durumu kararlarınızı alırken dikkate almanızı bekleriz.

Bir katkı veren olarak, diğerlerinin işine tam değer vermeli ve yaptığınız değişikliklerin diğerlerini nasıl etkilediğini aklınızda tutunuz. Yine geliştirme zamanlamasını ve yönergelerini takip etmeye çalışmanız beklenir.

Bir kullanıcı olarak, katkı yapanlar Mandriva Linux görevleri için yoğun olarak çalışırlar ve bununla gurur duyarlar. Problemleriniz için hayal kırıklığına uğrarsanız, muhtemelen ilgililere daha doğru ve uygun bir biçimde bilgi verdiğinizde sorunlarınızı çözüleceğini düşünün.

Saygılı olun

Mandriva topluluğunun sağlıklı olması için üyelerinin kendilerini konforlu ve makbul hissetmeleri gerekir. Bunun için birbirlerine saygılı davranmak kesinlikle gereklidir. Anlaşmazlık durumunda ilk yaklaşım olumlu yönde olmalıdır.

Kişisel saldırıları, ırkçılığı, seksi ve ayrımcılığın herhangi bir içimini hoşgöremeyiz. Zaman zaman anlaşmazlık kaçınılmazdır ama başkalarının bakış açısına saygı sizin kendi görüşünüze saygı için çok yol aldırır. Başkalarına, onların yaptıklarına, katkılarına saygı ve olumlu yaklaşım topluluk üyelerinin rahat ve güvenli olmalarını sağlar ve üreticiliği teşvik eder.

Biz topluluğumuz üyelerinin diğer katkıcılarla, kullanıcılarla ve topluluklarla ilgilenirken saygılı olmalarını bekleriz. Mandriva Linux'un bir uluslararası proje olduğunu ve başka kültürlerin önemli değerlerinden habersiz olabileceğinizi unutmayınız.

İşbirlikçi olun

Özgür yazılım hareketi işbirliğine dayanır. Bu üretilen yazılımın kalitesinin arttırırken aynı işin birden fazla kişi tarafından yapılmasını da azaltır. Yanlış anlaşılmayı önlemek için yardım talep ederken ya da yardım ederkin açık ve net olunmaya çalışılmalıdır. E-postaların yanlış anlaşılmasının çok kolay olduğunu (özellikle de ana dilinizde yazılmadıysa) hatırınızda tutun. Bir şeyin ne olduğundan emin değilseniz açıklanmasını isteyin. İlk kuralı unutmayın - ilk bakışta olumlu yaklaşılmalıdır.

Bir katkı veren olarak, topluluk üyeleri ile olduğu kadar, çalışmanıza ilgi duyan ya da ihtiyacı olan başka topluluklar (örneğin proje geliştiricileri) ile de işbirliğini hedeflemelisiniz. Çalışmanız saydam olmalı ve topluluğa mümkün olduğu kadar çabuk (daha tamamlanmadan bile) geri bildirimde bulunmalısınız. Eğer mevcut projeler üzerinde yeni bir çalışma yapmak istiyorsanız düşünceleriniz ve yaptıklarınız konusunda projeyi bilgilendirmelisiniz.

Her zaman bir fikrin gerçekleştirilmesinde hemfikir olunmayabilir. Bu nedenle kendinizi başlamadan önce zorunlu hissetmeyiniz. Ancak her zaman yaptıklarınız hakkında dünyayı haberdar etmeli ve diğerlerinin denemesi, tartışması ve yaptıklarınıza katkıda bulunmaları için duyurmalısınız.

Her projeye katkıda bulunanlar gelir ve giderler. Bir projeyi tamamen ya da bir kısmını tek ettiğiniz ya da bıraktığınızda, sizden sonra gelecek ve projeyi sürdürecekler üzerinde sorumluluğunuzu sürdürerek bunu gururla yapmalısınız.

Bir kullanıcı olarak geri bildiriminiz önemlidir, biçimi de. Yeterince düşünülmemiş açıklamalar soruna yol açar ve diğer topluluk üyelerinde isteksizliğe neden olur. Ama problemlerin düşünceli bir tartışması olumlu sonuçları getirir. Teşvik edici bir kelime harikalar yaratabilir.

Pratik olun

Mandriva Linux pratik bir topluluktur. Tartışmalarda son söylenenler üzerine sonuçları hissedilir şeklide değerlendiririz. Özgürlük ya da saygılı işbirliği gibi temel değerlerimizi savunuruz, ancak daha önemli sonuçlara götürecek küçük şeyleri de gözardı etmeyiz. Tartışmalara açığız ve kaynağına bakmaksızın çözümleri kabul ederiz. Şüphe durumunda teorik olarak yararlı ancak üzerinde çalışılmayan yerine işi bitiren çözümleri destekleriz. Sorunlar çıktığında ve çözülmüyor gibi göründüğünde ya Mandriva Cooker Chefs temsilcisine (katkıda bulunanlar için) ya da Mandriva User Group (MUG) - Mandriva kullanıcı grubu temsilisine (kullanıcılar için) başvurulmalıdır.

Toplulukta diğerlerine destek olun

Karşılıklı saygı, birlikte çalışma ve pratiklik, sorumlu davranışlar topluluğumuzu güçlendirir. Kimi zaman bunun savunulması gereken durumlar ve topluluk üyelerinin yardıma ihtiyacı olur.

Diğerlerinin saldırıya uğradığına şahit olursanız, öncelikle kişisel olarak nasıl destek olabileceğinizi düşünün. Eğer durumun sizin yapabileceklerinizin ötesinde olduğunu hissederseniz, saldırıya uğrayana doğrudan erişip resmi müdahalenin gerekip gerekmediğini sorun. Aynı şekilde iş gerilimi ya da kişisel sorunlar nedeniyle zor durumda olan bir kimseye destek vermelisiniz.

Sorun çıktığında ilk tepki olarak saygılı bir şekilde ilkelerimizi hatırlatın. Önderleri tavırları belirler ve sorun büyümeden ilkelere dayanarak çözümleri ile iyi bir örnek oluştururlar.

Toplulukta diğerlerinden destek alın

Palitik ve teknik fikir ayrılıkları her zaman olur. Topluluğumuz da bu kuralın dışında değildir. Amaç fikir ayrılıkları ya da farklı bakış açılarından kaçınmak değil yapıcı olarak çözüme ulaşmaktır. Ögüt almak ve anlaşmazlıkları çözmek için topluluğa yönelmelisiniz ve mümkünse ilgili ekibe doğrudan başvurmalısınız.

Anlaşmazlıklar açık tartışmaya dönüşmeden önce üzerinde iyi düşünün. Gerekirse daha az heyecanlı bir ortamda farklılıkları gidermeye çalışarak sakinleşme isteyin. Kendiniz ya da çaşımşanıza saldırıldığını hissederseniz, ateşli cevaplar vermeden önce biraz nefes alacak zaman bırakın. Sert konuşmalar olduğunda 24 saatlik ateşkes ilan etmeyi düşünün - Bazen sadece bir sakinleşme zamanına ihtiyaç vardır. Eğer gerçekten farklı ir yoldan gitmek istiyorsanız, fikirlerinizi ve çalışmanızı deneyip test edebileceğimiz şekilde yayınlamanızı isteriz.

Bu belgenin lisansı: Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 License. This document is derived from the KDE Code of Conduct.